مشاهده وب سایت علیرضا تغابنی | دفتر دیگر

علیرضا تغابنی | دفتر دیگر

پروژه دفتر دیگر بیشتر یک چالش درونی برای دفتر ما بود. علیرضا تغابنی که یکی از بنام ترین معماران و هنرمندان معاصر است کاری را از ما میخواست که در عین سادگی و کمینه(minimal) بودن, عملکردی وتعاملی نیز باشد.

در ابتدا طرح های بسیاری مورد بررسی قرار گرفت که در نهایت منجر به استفاده از شکافها (چند خط) به عنوان ایده کلی وب سایت شد.
ایده کلی این بود که تمامی وب سایت از همین شکافها برای نمایش اطلاعات استفاده کند.
در ابتدای ورود به وب سایت با چند شکاف مواجه میشودی که منو های وب سایت در بین آنها هستن.

طرح قوی و جسورانه ورودی در عین سادگی دارای عمکرد اصلی وب سایت (منو وب سایت) میباشد.

در ادامه این خطوط با باز و بسته شدن و تغییر در تعداد در تمام مراحل بازدید از وب سایت وجود دارند و با باز و بسته شدن خود باعث شکل گیری مطالب میشوند.

وب سایت علیرضا تغابنی ( دفتر دیگر ) تا کنون در 2 مسابقه طراحی وب بین المللی تقدیر شده است.

کارفرما

علیرضا تغابنی

تاریخ طراحی

1393

تکنولوژی

PHP - Javascript - CSS 3.0 - jQuery