مشاهده وب سایت رضا نجفیان | دفتر معماری رنا دیزاین

رضا نجفیان | دفتر معماری رنا دیزاین

رضا نجفیان یکی از معماران جوان و مطرح معاصر است که پروژه های معماری زیادی را تا کنون طراحی و اجرا کرده و موفق به کسب چندن جایز بین المللی و داخلی شده است.

کلیه مراحل طراحی و اجرای وب سایت رنا دیزاین توسط استودیو دکمه انجام و در مواردی از نظرات رضا نجفیان در پروسه طراحی استفاده شد.

کارفرما

رضا نجفیان - دفتر معماری رنا دیزاین

تاریخ طراحی

1394

تکنولوژی

PHP - Javascript - CSS 3.0 - Laravel - jQuery